Mandal Details
Mandal Name:
Bharti Samaj Group
President's Name:
Parvinder Kumar Bharti
Secretary's Name:
Ram Kishan Bharti
Registration No:
Under Process
List of members:
MANI RAM BHARTI,BALWAN BHARTI,
Activities:
samaj seva
Future Programmes:
samaj seva
Contact Information
Address:
village Bhojan (CHURU)
City:
Sadalpur, churu
State:
Rajasthan
Telephone:
09810471660
Mobile:
9799741660